آنالیتیپس از ﺳﺎل ۹۵ ﺑﺎ ﻫﺪف ااﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﺼـــــــــــﺼـــــــــــی و ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺤﻮر در ﺣﻮزه دیجیتال مارکتینگ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای کاربردی، تمرینات عملی و مدرسین با تجربه و ایجاد فضای تعاملی در دوره‌ها تلاش می‌کنیم تا نیروی متخصص و تاثیرگذاری را پرورش بدهیم.

علاوه بر آن بعد از تجربه کردن، دیدن و خواندن تقریبا تمام منابعی که در این حوزه می‌شد پیدا کرد، 6 سال پیش کانال و سایت آنالیتیپس با هدف ارائه خدمات و آموزش بروز این حوزه تاسیس شد. در این مدت سعی کردیم با ارائه محتواهای ارزشمند در بلاگ آنالیتیپس و کانال تلگرام آنالیتیپس پایه و اساس رو درست بچینیم و تا جای ممکن تمام مقدمات و مواردی که برای کار اصولی با مهمترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ نیاز دارید را به خوبی پوشش دهیم.